Beste Spinning® fans

Al 7 jaar organiseert stichting SPINE het grootste Spinning® evenement in de omgeving, ieder jaar met nog meer plezier, nog mooiere locaties en van een nog betere kwaliteit.

Stichting SPINE organiseert ieder jaar het evenement op geheel vrijwillige basis.

Gedurende de editie van 2016 moesten wij helaas aan den lijve ondervinden dat het steeds moelijker wordt om sponsoren op de been brengen

voor een evenement als dat van SPINE.

Editie 2016 is dan ook afgesloten met een tekort van iets meer dan € 2.000

Voor de editie 2017 haakte afgelopen maand ook onze hoofdsponsor af.

De tijd is voor ons te kort om dit gat nog te kunnen dichten op deze korte termijn.

Met pijn in ons hart moeten wij jullie dan ook laten weten dat er in 2017 geen SPINE Spinning® Marathon zal zijn.

Of het een definitief einde betreft zal de toekomst uitwijzen.

De deelnemers die hun inschrijfgeld voor 2017 reeds hebben overgemaakt op onze rekening

krijgen dit voor 1 december terug gestort op hun rekening.

Rekenend op jullie begrip blijven wij positief over de toekomst.

 

Wij zeggen geen vaarwel maar tot ziens.

 

Dear Spinning® fans

For the last 7 years the SPINE foundation organised the largest Spinning® event in the area, every year more fun,

better locations and better quality.

The SPINE Foundation organised the event on an entirely voluntary basis

During the 2016 edition, we faced the fact that it is becoming more and more difficult to motivate sponsors for events like this.

The SPINE.edition 2016 therefore closed with a shortage just over € 2,000

For the 2017 edition our main sponsor has withdrawn last month.

Time is too short for us to close this financial gap.

With great sorrow we have to inform you that there will be no SPINE Spinning Marathon in 2017. 

The future will tell if this will be the end

Participants who have already paid their registration fee for 2017 will get a refund before the 1st of December. 

We hope you will understand this and we remain positive about the future.

 

We say goodbye, but not farewell.

 

Liebe Spinning® fans,

  Schon 7 Jahren organisiert die SPINE Stiftung der größte Spinning (R) Ereignis in der Region, jedes Jahr mehr Spaß, schönere Orte und eine noch bessere Qualität.

Die SPINE Stiftung organisiert jedes Jahr die Veranstaltung freiwillig.  

Während der 2016 Event mussten wir leider aus erster Hand erfahren, dass es schwieriger wird immer Sponsoren auf dem Bein zu bringen für eine Veranstaltung wie die von SPINE.

Die Event 2016 ist daher mit einem Defizit von knapp über € 2.000 geschlossen.  

Für den 2017 Event hat im letzten Monat unser Hauptsponsor sich leider auch verabschiedet. Die Zeit ist für uns zu kurz um diese Lücke kurzfristig zu schließen.  

Mit Schmerz in unseren Herzen teilen wir euch mit das es keine SPINE Spinning® marathon geben wird in 2017.

Ob es sich um eine endgültiges Ende geht kanne nur die Zukunft sagen.

Teilnehmer, die bereits ihre Anmeldegebühr für 2017 in unserem Konto bezahlt haben bekommen es vor dem 1. Dezember in ihre Konten zurückerstattet.   

Wir rechnen auf Eurer Verständnis umd bleiben positiv über die Zukunft.

 

Wir verabschieden uns, aber nicht vor immer.

 

 

Spin®, Spinner®, Spinning® en het Spinning logo zijn geregistreerde merknamen van Mad Dogg Athletics, Inc.